Pp-tour%20fl.3-%28compressed-file%29 Italasia-fl.30-%28compressed-file%29 Osotspa-office-%28compressed-file%29

Head-%28happy-office%29-21

How to make the business flow so is to make it fun!
It’s just your office interior design to suit your own business, it can create an atmosphere and aesthetic at work office contributes to everyone's productivity. Let your work office generates new ideas, create an inspiration.

ทำอย่างไรให้ธุรกิจไปได้สวย ก็ทำให้การทำงานเป็นเรื่องสนุกนะสิ
เพียงคุณ ออกแบบ ตกแต่งภายใน สำนักงาน ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ ก็สร้างบรรยากาศและสุนทรียภาพในที่ทำงานมีส่วนช่วยทำให้ทุกคนสร้างสรรค์ผลงานได้ดีขึ้น ให้ที่ทำงานของคุณเป็นที่กำเนิดไอเดียใหม่ๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจ

Why do you need a fixed-layout office, since business is changing in every second? Because we know that the world is moving faster and technologies are shaping every process of business. We can help your organization prepare, not only to be flexible to the changes, but also to take advantage of the coming future.

สำนักงานทำไมต้องมีรูปแบบที่ตายตัวทั้งที่ธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทุกๆวินาที เพราะเรารู้ว่าโลกหมุนเร็วแค่ไหน เทคโนโลยี่มีผลต่อธุรกิจเพียงใด เราจึงต้องช่วยคุณตระเตรียมองค์กรให้พร้อม ไม่เพียงแต่ที่จะยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลง แต่เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

Scope of Service

Head-%28happy-office%29-2

Italasia-fl.19-%28compressed-file%29

Range of services

 • Architectural design & Construction service
  including layout planning, and building services system
 • Interior design & Decoration service
  including interior graphic, lighting, and building integrated systems
 • Corporate design & Production service
  including Logo, signage, and corporate graphic
ขอบเขตของการให้บริการ
 • ออกแบบสถาปัตยกรรม และบริหารงานก่อสร้าง
  รวมถึง การออกแบบผังโครงการและกลุ่มอาคาร งานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม และติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
 • ออกแบบ และตกแต่งภายใน
  รวมถึง การออกแบบอินทีเรียกราฟฟิก ออกแบบแสงสว่าง ระบบสื่อสาร และงานระบบอาคาร
 • ออกแบบ และผลิตผลงานกราฟฟิกและโปรดักส์
  รวมถึง โลโก้, ป้าย, และอาร์ตเวิร์คสำหรับองค์กร

Our company has been a part of successful projects in term of interior design and decoration at office, No matter small or large for the last 12years. With our architects, interior designers, Graphic designer, building engineers, technicians, craftsmen, and our efficient service management system, and wide range of experience and technical expertise in office space design, we can support all of your business needs.

บริษัทฯของเรามีประสบการณ์กว่าออกแบบ ตกแต่ง ภายใน สำนักงาน ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มามากกว่า 12ปี ด้วยทีมงานสถาปนิก, นักออกแบบตกแต่งภายใน, นักออกแบบกราฟฟิก อีกทั้งวิศวกร, ผู้ชำนาญงาน, ช่างฝีมือ และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และด้วยประสบการณ์การออกแบบออฟฟิศในธุรกิจที่หลากหลาย เราจึงมั่นใจว่าสามารถตอบโจทย์ของคุณได้ในทุกรูปแบบ

Untitled-1-%28compressed-file%29
Our Clients

Head-%28our-clients%29-2

Logo-%28office%29----

We know that every business needs professionals, because new business competitors are born every day. When it is the time to expand your business, it must be the duty of professionals to help managing your time and cost, and maintain your business running uninterrupted. There is no need for you to look back! And together with our budget management system, we will make sure that your project never be out of hand.

เรารู้ว่าทุกธุรกิจต้องการอะไร ก็มืออาชีพไง เพราะธุรกิจต้องแข่งขันอยู่ตลอดเวลา จึงต้องเป็นหน้าที่ของมืออาชีพที่จะคอยสนับสนุนธุรกิจของคุณอยู่เบื้องหลัง และทำให้คุณพร้อมที่จะวิ่งได้โดยไม่ต้องเป็นกังวล ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคุณขยายธุรกิจสู่ความสำเร็จ เรามีระบบการบริหารจัดการราคาก่อสร้างระหว่างการออกแบบที่คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่าของโครงการของคุณจะเป็นไปตามแผนและงบประมาณที่วางเอาไว้

Let us make your project easier with our total services that will implement design to construction process, on time and on budget. All you have to do is only tell us what do u want and plan to move in.

ด้วยบริการของเราที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ตลอดจนประสานงาน จัดเตรียมเอกสารและการขออนุญาต และ บริหารงานการก่อสร้าง ตกแต่งภายในและติดตั้งงานระบบเบ็ดเสร็จ ตามระยะเวลา และงบประมาณที่คุณกำหนด สิ่งที่คุณต้องทำก็คงเหลือแต่ เตรียมย้ายเข้าเท่านั้น

1 2 3

1.

tell us about your requirement

area of the project (sq.m.) / how your staffs & business work / your budget (see budget guideline)

บอกเราถึงความต้องการ และงบประมาณของคุณ
ขนาดของอาคาร หรือ พื้นที่ใช้สอยของโซนต่างๆ / รูปแบบการทำงานขององค์กร ฟังก์ชั่น และความต้องการพิเศษ / งบประมาณในการก่อสร้าง และตกแต่ง (ดู budget guideline)

2.

desire! decide! design!

work with our architect and interior designer / create the design that represent the organization culture / we work together on bill of quantity

ร่วมออกแบบกับสถาปนิกและดีไซน์เนอร์ของเรา
ดีไซน์ตามความต้องการของคุณ+ความคิดสร้างสรรค์ของเรา / สร้างรูปแบบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร / ร่วมกันสรุปราคางานก่อสร้าง และตกแต่งภายใน

3.

construction and installation

site planning and preparation / construction management with constant report / factory built and onsite installation within 5-45 days

ก่อสร้าง และติดตั้งงานรวดเร็ว
วางผัง เตรียมพื้นที่ และกำหนดแผนการทำงาน / มีทีมบริหารงานก่อสร้าง ควบคุม และรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ / งานเฟอร์นิเจอร์จะผลิตที่โรงงาน และติดตั้งใน 5-45 วัน

Head-%281-2-3%29-2
Budget Guideline
Head-%28budget-guideline%29-2

7,000-12,000 Baht / sq.m.

งบนี้รวมอะไรบ้าง

 • เฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัว
 • ผนังตกแต่ง ผนัง เพดานเพิ่มเติมบางส่วน
 • ของตกแต่งสำนักงาน เช่น ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

FULFILL

ถ้าออฟฟิศของคุณมีพื้น ผนัง และเพดานที่ตกแต่งแล้ว การออกแบบตกแต่งก็จะเหลือแต่ เฟอร์นิเจอร์ งานbuilt-in งานม่าน และของตกแต่งเท่านั้น

10,000-15,000 Baht / sq.m.

งบนี้รวมอะไรบ้าง

 • งานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นห้อง ออกแบบผนังตกแต่ง และงานปิดผิวผนังใหม่
 • ออกแบบและติดตั้งวัสดุปูพื้นใหม่
 • งานฝ้าเพดาน และฝ้าตกแต่ง
 • อาจมีงานเพิ่มปลั๊ก ระบบสื่อสาร หรือดวงโคมแสงสว่างบ้าง
 • เฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัว
 • ของตกแต่งสำนักงาน เช่น ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

DECORATION

ถ้าห้องหรืออาคารของคุณต้องตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่พื้น ผนัง และเพดาน เช่น พื้นที่สำนักงานเซ้งหรือเช่าบนตึก แต่ดีที่งานระบบของอาคารใช้ได้ จึงไม่จำเป็นต้องวางระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สื่อสาร ปรับอากาศ และสุขาภิบาล กันใหม่

13,500-18,500 Baht / sq.m.

งบนี้รวมอะไรบ้าง

 • งานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นห้อง ออกแบบผนังตกแต่ง และงานปิดผิวผนังใหม่
 • ออกแบบและติดตั้งวัสดุปูพื้นใหม่
 • งานฝ้าเพดาน และฝ้าตกแต่ง
 • ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สื่อสาร และระบบปรับอากาศใหม่
 • เฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัว
 • ของตกแต่งสำนักงาน เช่น ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

NEW or RENOVATION

ห้องว่างหรืออาคารที่ต้องตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่พื้น ผนัง และเพดาน รวมทั้งงานระบบของอาคาร เช่น งานไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล ก็ยังไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถงานได้

19,500-24,000 Baht / sq.m.

งบนี้รวมอะไรบ้าง

 • ออกแบบ จัดวางผัง และก่อสร้างอาคารใหม่ รวมถึงงานฐานราก โครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรมพื้นฐานของอาคาร
 • งานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นห้อง ออกแบบผนังตกแต่ง และงานปิดผิวผนังใหม่
 • ออกแบบและติดตั้งวัสดุปูพื้นใหม่
 • งานฝ้าเพดาน และฝ้าตกแต่ง
 • ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างและสื่อสารใหม่
 • งานออกแบบ และติดตั้งระบบสุขาภิบาลใหม่ รวมถึงห้องน้ำ ห้องครัว 
 • เฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัว
 • ของตกแต่งสำนักงาน เช่น ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

NEW BUILT

ถ้าคุณมีแต่ที่ดินว่างเปล่าแต่พร้อมที่จะปลูกสร้างแล้ว เรามาเริ่มออกแบบธุรกิจกันเลย เริ่มตั้งแต่การวางผังที่ดินและตำแหน่งอาคาร การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กำหนดรูปลักษณ์อาคาร ออกแบบงานระบบ ตลอดจนตกแต่งภายใน ที่ดีไซน์ทั้งหมดจะสอดคล้องกับธุรกิจของคุณ

เริ่มต้นดีไซน์ไอเดียกันดีกว่า

Let's start your design>

ส่งข้อมูลของคุณมาให้เราโดยกรอกแบบสอบถาม
requirement form, แบบสอบถามความต้องการ

TEL : 02-587-5021 ( mon - fri 8.30 - 18.00 )
email : design@teemgroup.com
นัดหมายดีไซน์เนอร์เพื่อให้คำปรึกษา
(ไม่มีค่าใช้จ่ายในครั้งแรก กรุงเทพฯ ปริมณฑล)
รับทราบค่าบริการออกแบบเพื่อตัดสินใจ