Untitled-1-%28compressed-file%29

With solid experience the Interior Design Construction that we have worked with 5 car brands (Toyota, Honda, Nissan, Isuzu and Mazda) and more than 10 auto showrooms that we have built, we have gained well understanding in this business and valuable know how to achieve a good design via well functional planning, creating an easy workflow and collaborative environment for sale and service staffs, and also to mind on building energy saving technics.

บริษัทออกแบบ ตกแต่ง ภายใน ด้วยประสบการณ์งานออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ที่เราได้เคยมีส่วนร่วมทำงานกับ โชว์รูมทั้ง  5แบรนด์รถยนต์ (โตโยต้า, ฮอนด้า, นิสสัน, อีซูซุ และ มาสด้า) และสร้างสรรค์ผลงานมาแล้วมากกว่า10โชว์รูม ทำให้เรามีความเข้าใจถึงรูปแบบธุรกิจ และได้ความรู้ที่มีคุณค่า ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ ผ่านการจัดวางผังอาคารที่เน้นประโยชน์ใช้สอย และสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานรวมกันอย่างลื่นไหลของฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และการเงิน และยังได้พัฒนาเทคนิคการออกแบบอาคารที่ช่วยในการประหยัดการใช้พลังงานอีกด้วย

Scope of Service

01

Range of services

 • Architectural design & Construction service
  including building layout, and building services systems
 • Interior design & Decoration service
  including, lighting design, interior graphic, and building integrated systems
 • Corporate design & Production service
  including Logo, signage, and corporate graphic
ขอบเขตของการให้บริการ
 • ออกแบบสถาปัตยกรรม และบริหารงานก่อสร้าง
  รวมถึง การออกแบบผังโครงการและกลุ่มอาคาร งานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม และติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
 • ออกแบบ และตกแต่งภายใน
  รวมถึง การออกแบบอินทีเรียกราฟฟิก ออกแบบแสงสว่าง ระบบสื่อสาร และงานระบบอาคาร
 • ออกแบบ และผลิตผลงานกราฟฟิกและโปรดักส์
  รวมถึง โลโก้, ป้าย, และอาร์ตเวิร์คสำหรับองค์กร และส่งเสริมการขาย

With our architects, interior designers, building engineers, technicians, craftsmen, and our efficient service management system, we can support all of your business needs. And together with our budget management system, we will make sure that your project never be out of hand.

ด้วยทีมงานสถาปนิก, นักออกแบบตกแต่งภายใน, อีกทั้งวิศวกร, ผู้ชำนาญงาน, ช่างฝีมือ และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เราจึงมั่นใจว่าสามารถต้องสนองความต้องการของคุณได้ในทุกรูปแบบ อีกทั้งด้วยระบบการบริหารจัดการงบประมาณของเรา คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่างบประมาณของโครงการของคุณจะเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้

Untitled-2-%28compressed-file%29
Our Clients
Logo-%28auto-showroom%29-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e

Because business is art, to present your cars and services to customers, we need to pay more attention to the detail that make you showroom outstanding and unique and impress customers even at first sight.

เพราะฟังก์ชั่นและดีไซน์ การขายและการบริการ ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยทั้งเทคนิคและความชำนาญ ที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ เราจึงใส่ใจในรายละเอียดที่จะทำให้Showroomของคุณเป็นที่น่าประทับใจทั้งในมุมมองและประโยชน์ใช้สอย คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าอาคารของคุณมีเอกลักษณ์ และเป็นที่น่าจดจำต่อผู้มาเยือน

How to make your business work? Just build working environment that encourage employees to work happily, connect all of the staffs together. And this will make a happy working team which ready to move the business ahead.

ทำอย่างไรให้ธุรกิจไปได้สวย ก็ทำให้พนักงานทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุขนะสิ ให้ที่ทำงานของคุณมีส่วนส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ฝ่าย มีการจัดวางผังการทำงานที่ต่อเนื่องและลื่นไหล เพื่อประสานพลังของทุกๆคน เท่านี้เราก็ได้ทีมงานที่มีความสุขและพร้อมจะก้าวไปด้วยกันแล้ว

1 2 3

1.

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ-ก่อสร้าง

- บริการให้คำปรึกษา ณ สำนักงาน ธีม, โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

***การนัดหมายนักออกแบบเข้าให้คำปรึกษาที่หน่วยงาน ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล โดยมีค่าบริการให้คำปรึกษานอกสถานที่

2.

บริการนำเสนอ "แบบร่างโครงการ" (PROJECT PROPOSAL)

- แบบร่างโครงการ หมายถึง การจัดวางพื้นที่ใช้สอย (PLAN)

- การกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ (DESIGN CONCEPT)

- การนำเสนอ งบประมาณเบื้องต้นของงานตกแต่ง

***ค่าบริการจัดทำแบบร่างโครงการ (ขึ้นอยู่กับปริมาณของพื้นที่งานออกแบบ)

3.

เริ่มงานออกแบบ-ตกแต่งภายใน

- ลูกค้าอนุมัติแบบร่างและงบประมาณตามขั้นตอนที่ 2 พร้อมเซ็นสัญญางานออกแบบ-ตกแต่ง

- ทางบริษัทดำเนินการ "ชำระคืนค่าบริการของขั้นตอนที่ 1 และ 2 ให้ลูกค้าในงวดงานที่ 1 ตามสัญญางาน"

- เริ่มดำเนินการออกแบบ กำหนดวัสดุ ทำราคาจริงตามแบบเพื่อนำเสนอและเริ่มงานตกแต่งภายใน

Budget Guideline

5,500-9,000 Baht / sq.m.

งบนี้รวมอะไรบ้าง

 • เฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัว
 • ผนังตกแต่ง ผนัง เพดานเพิ่มเติมบางส่วน
 • ของประดับตกแต่งโชว์รูม เช่น ป้าย งานกราฟฟิก ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

FULFILL

ถ้าโชว์รูมของคุณถูกสร้างขึ้นมาใหม่ มีพื้น ผนัง และเพดานที่ตกแต่งแล้ว งานออกแบบตกแต่งก็จะเหลือแต่ เฟอร์นิเจอร์ งานbuilt-in ม่าน และเครื่องใช้สำนักงานเท่านั้น

9,000-12,500 Baht / sq.m.

งบนี้รวมอะไรบ้าง

 • งานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นส่วนพื้นที่ ออกแบบผนังตกแต่ง และงานปิดผิวผนังใหม่
 • ออกแบบและติดตั้งวัสดุปูพื้นใหม่
 • งานฝ้าเพดาน และฝ้าตกแต่ง
 • อาจมีงานเพิ่มปลั๊ก ระบบสื่อสาร หรือดวงโคมแสงสว่างบ้าง
 • เฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัว
 • งานตกแต่งโชว์รูม เช่น ป้าย งานกราฟฟิก ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

DECORATION

ถ้าอาคารของคุณถูกสร้างขึ้นใหม่ หรืออาคารที่ต้องตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่พื้น ผนัง และเพดาน แต่มีงานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สื่อสาร ปรับอากาศ และสุขาภิบาล พร้อมอยู่แล้ว

13,500-18,000 Baht / sq.m.

งบนี้รวมอะไรบ้าง

 • งานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นส่วนพื้นที่ ออกแบบผนังตกแต่ง และงานปิดผิวผนังใหม่
 • ออกแบบและติดตั้งวัสดุปูพื้นใหม่
 • งานฝ้าเพดาน และฝ้าตกแต่ง
 • ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สื่อสาร และระบบปรับอากาศใหม่
 • เฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัว
 • งานตกแต่ง เช่น ป้าย งานกราฟฟิก งานม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

NEW or RENOVATION

ถ้าอาคารของคุณถูกสร้างขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงอาคารเก่าที่ต้องออกแบบ และทำใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่พื้น ผนัง เพดาน และงานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สื่อสาร ปรับอากาศ และสุขาภิบาล

25,000-35,000 Baht / sq.m.

งบนี้รวมอะไรบ้าง

 • ออกแบบ จัดวางผัง และก่อสร้างอาคารใหม่ รวมถึงงานฐานราก โครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรมพื้นฐานของอาคาร ทั้งโชว์รูม และศูนย์บริการ
 • งานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นส่วนพื้นที่ ออกแบบผนังตกแต่ง และงานปิดผิวผนัง
 • ออกแบบและติดตั้งวัสดุปูพื้น
 • งานฝ้าเพดาน และฝ้าตกแต่ง
 • ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างและสื่อสาร
 • งานออกแบบ และติดตั้งระบบสุขาภิบาล และระบบการระบายน้ำเสียจากโชว์รูม และศูนย์ซ่อม
 • เฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัว
 • งานประดับตกแต่งโชว์รูม เช่น ป้าย งานกราฟฟิก ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

NEW BUILT

ถ้าคุณมีแต่ที่ดินว่างเปล่าแต่พร้อมที่จะปลูกสร้างแล้ว เรามาเริ่มออกแบบธุรกิจกันเลย เริ่มตั้งแต่การวางผังที่ดินและตำแหน่งอาคาร การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กำหนดรูปลักษณ์อาคาร ออกแบบงานระบบ ตลอดจนตกแต่งภายในที่สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ

เริ่มต้นดีไซน์ไอเดียกันดีกว่า

Let's start your design>

ส่งข้อมูลของคุณมาให้เราโดยกรอกแบบสอบถาม
requirement form, แบบสอบถามความต้องการ

TEL : 02-587-5021 (mon-fri 8.30-18.00)
email: design@teemgroup.com
นัดหมายดีไซน์เนอร์เพื่อให้คำปรึกษา
รับทราบค่าบริการออกแบบเพื่อตัดสินใจ