01-vever 02-vever 03-vever

v ever

Mage bangna,Bangkok

Year : 2011
Budget Type : New Built
Designed Area (sq.m.) : 37
Built Area (sq.m.) : -
Budget / sq.m. : 18,919
Budget : 700,000

service of scope แนวคิดและจุดเด่นของโครงการ
  • Project design

ตกแต่งด้วยสไตล์คลาสสิค โดยการนำราวเสื้อผ้ามาจัดวางทำให้สามารถแสดงแบบเสื้อผ้าได้มาก มีการออกแบบ ให้มีที่แขวนเสื้อผ้าบนฝาผนังโชว์แบบเสื้อผ้าได้มาก