01-pp-tour%20fl.3
Location : Silom Rd., Bangkok
Year : 2013
Budget Type : Decoration
Designed Area (sq.m.) : 117
Built Area (sq.m.) : 117
Budget / sq.m. : 6,017
Budget : 703,970

service of scope
  • Interior design 
  • Graphic & signage 
  • Electrical system 
  • Loose furniture
02-pp-tour-fl.3
03-pp-tour%20fl.3

แนวคิดและจุดเด่นของโครงการ

งานออกแบบออฟฟิตในสไตล์โมเดิร์น โดยแนวความคิดในการออกแบบมีการผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นเข้ามาในงาน เนื่องจากเป็นบริษัททัวร์ของชาวญี่ปุ่นซึ่งจุดเด่นในงานดีไซน์มีการนำแผนที่ประเทศญี่ปุ่นมาตัดทอนเป็นลายกราฟฟิคตกแต่งผนังและออกแบบ Partition กั้นส่วน Longe ให้มีลักษณะของต้นข้าวญี่ปุ่นเพิ่มเติมสีสันโดยการใช้ไฟสีน้ำเงินที่เป็นสีไฟหลักที่ใช้ในงานมาเพิ่มลูกเล่นในส่วนต่างๆ

04-pp-tour-fl.3
05-pp-tour%20fl.3
06-pp-tour%20fl.3
07-pp-tour%20fl.3