01-lemonglass
Location : lahor, pakistan
Year : 2004
Budget Type : Renovation
Designed Area (sq.m.) : 340
Built Area (sq.m.) : 340
Budget / sq.m. : 18,235
Budget : 6,200,000

service of scope
  • Project design
  • Construction management
02-lemonglass
03-lemonglass

แนวคิดและจุดเด่นของโครงการ

ตกแต่งร้านอาหารไทย ในปากีสถาน ตั้งแต่ตกแต่งโครงสร้างด้านนอก ด้วยงานไม้อันปราณีต บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของไทยอย่างชัดเจน ภายในยังตกแต่งสไตล์เรือนไทย ด้วยงานผนังตกแต่ง หัวโขนและภาพวาด ที่งดงามแบบไทยแท้

04-lemonglass
05-lemonglass
06-lemonglass