01-italasia-fl.30
Location : Asoke, Bangkok
Year : 2007
Budget Type : Decoration
Designed Area (sq.m.) : -
Built Area (sq.m.) : 435
Budget / sq.m. : 9,500
Budget : 4,200,000

service of scope
  • Interior decoration
  • Loose furniture
  • Electrical system
02-italasia-fl.30
03-italasia-fl.30-%28compressed-file%29_filtered

แนวคิดและจุดเด่นของโครงการ

ตกแต่งออฟฟิศของคนรุ่นใหม่ สถาปนิกผู้ออกแบบเน้นภาพลักษณ์ที่ทันสมัย สนุกสนาน ใช้วัสดุต่างๆทั้งกระจก ไม้ และเหล็ก สร้างฟอร์มเรขาคณิต ที่เรียบง่ายแต่เท่ห์ได้ เป็นสไตล์ minimalism ที่ทำออกมา ได้อย่างน่าสนใจ

04-italasia-fl.30-%28compressed-file%29_filtered
05-italasia-fl.30-%28compressed-file%29_filtered
06-italasia-fl.30-%28compressed-file%29_filtered
07-italasia-fl.30-%28compressed-file%29_filtered