01-eva
Location : Seacon Square, Bangkok
Year : 2007
Budget Type : Decoration
Designed Area (sq.m.) : 70
Built Area (sq.m.) : 70
Budget / sq.m. : 13,857
Budget : 970,000

service of scope
  • Interior decoration
  • Loose furniture
  • Electrical system
  • Graphic & signage
02-eva
03-eva

แนวคิดและจุดเด่นของโครงการ

จัดสรรพื้นที่สำหรับวางสินค้าได้อย่างน่าสนใจด้วยชั้นวางเจาะช่อง ซ่อนสีสันบน blackground สีขาว ทั้ง graphic บนผนัง และโซฟาสีสด รวมทั้งการจัดการระบบแสงสว่างที่ขับให้สินค้าโดดเด่น

04-eva
05-eva
06-eva