01-bank-ayudhya-%28sari-center%29 02-bank-ayudhya-%28sari-center%29 03-bank-ayudhya-%28sari-center%29

bank of ayundhya

Paradise Park, Bangkok

Year : 2010
Budget Type : Renovation
Designed Area (sq.m.) : -
Built Area (sq.m.) : 200
Budget / sq.m. : 7,150
Budget : 1,430,000

service of scope แนวคิดและจุดเด่นของโครงการ
  • Interior decoration

งานตกแต่งปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ของธนาคารกรุงศรีฯ