01-baan-jomthong

-

Location : jomthong, Bangkok
Year : 2009
Budget Type : Decoration
Designed Area (sq.m.) : 385
Built Area (sq.m.) : -
Budget / sq.m. : -
Budget : 2,700,000

service of scope

-

02-baan-jomthong
03-baan-jomthong

แนวคิดและจุดเด่นของโครงการ

ออกแบบและตกแต่งตามพื้นฐานความต้องการของลูกค้า จะเน้นไปที่ความเป็นจีนสมัยใหม่ ทางผู้ออกแบบจึงนำเอาแนวคิดนี้ ไปต่อยอดงานออกแบบ ในรูปแบบ oriental modern หรือความเป็นตะวันออกแบบร่วมสมัย เน้นพื้นที่ใช้สอยที่ดูครบครัน ,ทางสัญจรที่ดูโอ่โถง , ให้ความสำคัญกับรายละเอียดตกแต่งปลีกย่อยกับลวดลายมงคล และงานไม้แกะต่างๆ

04-baan-jomthong
05-baan-jomthong
06-baan-jomthong
07-baan-jomthong