01-b%26o-fair
Location : Dusit Thanl Hoel, Bangkok
Year : 2003
Budget Type : Decoration
Designed Area (sq.m.) : -
Built Area (sq.m.) : -
Budget / sq.m. : -
Budget : 250,000

service of scope
  • Displays Design
  • Displays Production
02-b%26o-fair
03-b%26o-fair

แนวคิดและจุดเด่นของโครงการ

ตัวสินค้าและแบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในเรื่องเทคโนโลยีและความเรียบหรู ประกอบกับมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนอยู่แล้ว ด้วยการออกแบบบรรยากาศที่เป็นกันเองเพียงจัดวางให้เหมาะสมกับพื้นที่และแบ่งส่วนกิจกรรมอย่างชัดเจน ก็เพียงพอแล้ว

04-b%26o-fair
05-b%26o-fair