01-amc%202005
Location : Impact Muangthongthani
Year : 2005
Budget Type : Decoration
Designed Area (sq.m.) : -
Built Area (sq.m.) : -
Budget / sq.m. : -
Budget : 370,000

service of scope

-

02-amc%202005
03-amc%202005

แนวคิดและจุดเด่นของโครงการ

บูธมอเตอร์โชว์แสดงนวัตกรรมประดับยนต์ เน้นสินค้าและการผลิตที่ทันสมัยของบริษัทการออกแบบจึงเน้นความเรียบง่ายแต่พิถี่พิถัน และโดดเด่นด้วยแสงสี และสีสันที่ทำให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจ

04-amc%202005
05-amc%202005